Sedert 2006

Search
Close this search box.

Menu

Akademie

Akademie

Kurrikulum

AFRIKAANS EN ENGELS

Taal is belangrik vir denke en kommunikasie. Afrikaans en Engels is ons twee amptelike tale. Leerders neem vanaf graad 4-7 Afrikaans as Huistaal of Eerste Addisionele Taal, sowel as Engels Huistaal. Tale word deurlopend geassesseer in die volgende areas:

 • Luister
 • Praat
 • Lees en Visuele geletterdheid
 • Skryf
 • Dink en Redeneer
 • Taalstrukture en Taalgebruik.

WISKUNDE

Midstream College Primêre Skool bied Wiskunde op ‘n baie unieke manier aan. Die skool volg ‘n stromingsbeleid in die Intersenfase. Leerders word verdeel volgens hulle werkstempo en algemene wiskundige vermoë en nie noodwendig volgens hulle prestasies nie. Ons doelstelling is om leerders daar te stel wat ‘n standvastige basis van Wiskunde het, maar ook die vermoë sal hê om Wiskunde te gebruik om alledaagse probleme op te los.

WETENSKAP

Die doelstellings van Wetenskap is dat elke leerder:

 • ‘n sekere hoeveelheid kennis in verband met die natuurwêreld wat binne sy begrips- en ervaringsveld val, moet opdoen;
 • die toepaslike woordeskat en terminologie in verband met hierdie kennisinhoude moet bemeester en kan gebruik;
 • die vermoë moet ontwikkel om objektief waar te neem en om probleme volgens ‘n wetenskaplike denkwyse en prosedure op te los;
 • bewus moet word van die wetenskap as ‘n aspek van sy kultuur en van die rol en implikasies van die natuurwetenskap vir die mens se lewenswyse en voortbestaan;
 • deur sy kennismaking met die wonder en wetmatigheid van die natuur bewus sal word van die grootsheid van die skepping en sodoende ‘n eerbied en waardering vir die Skepper sal ontwikkel.

AARDRYKSKUNDE

In Aardrykskunde word daar gepoog om ‘n liefde vir die natuur te skep en leerders bewus te maak van die belangrikheid van die natuur vir ons as mense. Daar word gekyk na die invloed wat mense en infrastruktuur op die aarde het en hoe daar verandering moet plaasvind sodat ons die hulpbronne wat aan ons beskikbaar is kan gebruik, maar dat ons dit nie misbruik nie. Natuurrampe word bespreek en die gebruik van nuwe tegnologie om rampe te voorspel en selfs te voorkom, word ook bestudeer.

GESKIEDENIS

Geskiedenis poog om leerders, ongeag hul sosio-ekonomiese agtergrond, ras, geslag, fisiese of intellektuele vermoë, toe te rus met die kennis, vaardighede en waardes wat nodig is vir selfvervulling en betekenisvolle deelname in die samelewing as burgers van ‘n vrye land. Geskiedenis is die studie van verandering en ontwikkeling in die samelewing oor tyd heen. Die studie van Geskiedenis stel mense in staat om te verstaan en te evalueer hoe menslike optrede uit die verlede ‘n impak op die hede kan hê, asook die toekoms kan beïnvloed.

GODSDIENSTIGE ONDERRIG

Midstream College Primêre Skool is ʼn Christelike skool en godsdienstige onderriglesse en saalperiodes is verpligtend. Die Christelike boodskap sal aan ons leerders oorgedra word en ons streef daarna om ʼn sosiale gewete in al ons leerders te ontwikkel.

KREATIWITEIT EN KREATIEWE DENKE

In elke area van die kurrikulum word leerders aangemoedig om hul ervarings en gevoelens deur middel van kreatiwiteit uit te druk. Kreatiwiteit kry lewe in ekspressiewe/uitbeeldende kuns, maar kreatiewe skryfwerk word ook aangemoedig en vorm saam met musiek, tegnologie en ontwerp ʼn integrale deel van kreatiwiteit.

TEGNOLOGIE

By Midstream College is Tegnologie-onderrig die studie van tegnologie waar leerders “leer oor die prosesse en kennis wat met tegnologie verband hou”.

As ‘n studieveld stel ons leerders in staat om die volgende konsepte te verstaan en toe te pas:

 • Ontwikkeling van vaardighede, metodes, probleemoplossing en prosesse wat gebruik word om doelwitte te gebruik.
 • Om die nodige vaardighede te ontwikkel om idees en konsepte te deel.
 • Om ʼn verband tussen die gemeenskap en die omgewing te maak.
 • Leer hulle die menslike vermoëns om die wêreld aan te pas en te verander om aan hul behoeftes te voldoen, deur materiaal en gereedskap met die regte tegnieke te gebruik.

 

Midstream College se biblioteek het ‘n warm, gemoed en atmosfeer en beide die leerders en die personeel geniet dit om daar tyd te spandeer. Ons het moderne fasiliteite en ‘n wye versameling gehalte boeke om van te kies. Die biblioteek is oop vanaf 7:00 tot 15:00, behalwe op Vrydae wanneer ons om 14:00 sluit. Die leerders mag drie boeke op ‘n slag, vir twee weke uitneem.

Só verken en ontdek ons leerders nie net interessante boeke nie, maar ook ‘n liefde vir lee

Mediasentrum se tye:

Maandag tot Donderdag: 7:00 – 15:00

Vrydag: 7:00 – 14:00

In die woorde van ons voormalige president Nelson Mandela: “Woorde wat ons lees, kan jou na baie plekke laat reis, laat jou baie mense ontmoet en die wêreld verstaan!”

Eksamen en Toetsdatums

Speltoetsdatums 2024

Dokument is onderhewig aan verandering

Geskeduleerde Assesserings Kwartaal 2 2024