Sedert 2006

Search
Close this search box.

Menu

Toelatings

Toelatings

Afrikaans en Engels is die twee amptelike onderrigtale van die laerskole. Aanlyn aansoekdokumentasie is egter slegs in Engels beskikbaar en u dui u keuse van onderrigtaal op die aanlyn Aansoekvorm aan.

Aansoek navrae: corrieb@midstreamcollege.co.za / corrieb@midstreamridgeprimary.co.za / 012 940-9122

Maak seker dat u die volgende dokumentasie in .pdf of .jpg formaat gereed het voor u met die aansoekproses begin (skandeer as individuele dokumente en benoem dienooreenkomstig):

 • Afskrif van leerder se geboortesertifikaat
 • Kleurfoto van leerder (paspoort grootte)
 • Afskrifte van ouers se identiteitsdokumente
 • Geldige bewys van adres (MES gebruikersrekening)
 • Bewys van betaling van (nie-terugbetaalbare) administrasie fooi van R400
 • Afskrif van Mediesefondskaart
 • Vrywaring MS006A (mcp mrp Vrywaring MS006A)
 • Finansiele Vrywaring MS004A (mcp mrp Finansiele Vrywaring MS004A)
 • Afskrif van rapport van vorige skool. (Slegs van toepassing op leerders wat van ander skole oorgeplaas word. NIE VIR GRAAD 1)
 • Finansiële Beleid/ Ooreenkoms (Finansiële Beleid/ Ooreenkoms MS002E)
 • Oorplasingskaart van vorige skool. (Slegs van toepassing op leerders wat van ander skole oorgeplaas word. NIE VIR GRAAD 1). Uitgereik deur die vorige skool op die laaste dag wat die leerder skool bygewoon het. Toon asb. op die eerste dag van skool.
 • Enige regsdokumente rakende die leerder (indien van toepassing)
 

FINANSIËLE EN ANDER BELEIDE SOWEL AS DIE FOOIESTRUKTUUR KAN BESIGTIG WORD DEUR OP DIE ONDERSTAANDE SKAKELS TE DRUK.

Belangrik

 • Neem asseblief kennis dat jy die aanlyn proses moet voltooi aangesien jy nie kan stoor en op ‘n later stadium na die vorm kan terugkeer nie.

 • MOET asseblief NIE vorm in All Caps of All Kleinletters voltooi nie. Gebruik asseblief sinsaak.

 • Voltooi asseblief die aansoekvorm op ‘n rekenaar of skootrekenaar(Laptop) en NIE op jou mobiele toestel nie.

 • NB: Moet asb nie laerskool- en hoërskoolaansoek koppel nie.
 

BELANGRIK:  NUWE BANKBESONDERHEDE

MIDSTREAM COLLEGE PRIMARY SCHOOL
Rekeninghouer : Midstream College (Pty) Ltd
Bank: Investec Bank Limited
Rekeningnommer : 4000 5069 863
Takkode: 580 105
Tipe Rekening: Lopend
Verwysing: LEERDER SE VOORLETTERS, VAN en JAAR VAN TOELATING

Epos :  oraubenheimer@midstreamcollege.co.za
Vir aandag : Odette Raubenheime