• Banner02
 • Banner03
 • Banner04

Missie verklaring

Hierdie onafhanklike skool sal daarna streef om elke leerder van die nodige vaardighede te voorsien wat in ʼn vinnige, veranderende wêreld benodig word.
Ons streef daarna om holistiese, gelyke geleenthede vir die verkryging van kennis te bied en om groei in akademiese, fisiese en kulturele areas te bevorder, ten einde goedaangepaste, verantwoordelike individue in die samelewing in te stuur.

Filosofie:
Midstream College Primêre Skool word onderskei deur sy visie en leuse EXCELLENTIA – die strewe na uitmuntendheid, wat die volgende impliseer:

 • – die hoogste gehalte onderwys vir alle leerders
 • – elke leerder sal as individu beskou en hanteer word om hul optimale potensiaal te bereik
 • – ontwikkeling van die leerders se geestelike waardes – ʼn waardestelsel wat aan leerders oorgedra word om hulle die geleentheid te bied om hul verhouding met God en ander mense te versterk en te begryp
 • – om leerders fisies te ontwikkel deur gesonde span- en individuele sportdeelname, ooreenkomstig met hul fisiese vermoëns
 • – om leerders die geleentheid te bied om vanaf graad 4 tot 7 Afrikaans as Huistaal of Eerste Addisionele Taal, sowel as Engels Huistaal te neem
 • – om leerders te ontwikkel met aanvaarding van en respek vir alle kulture.

Uitkoms:
Midstream College streef daarna om die volgende te bereik:

 • – beperking van getal leerders in elke klas tot minder as 30
 • – aanstelling van goed opgeleide en geïnspireerde onderwysers
 • – verskaffing van die nodige ondersteuning aan leerders op elke vlak om hul potensiaal te bereik
 • – deeglike opvoeding van leerders in die basiese beginsels van elke vak
 • – gebruik van opvoedingsmetodes wat onafhanklikheid en kreatiewe denke bevorder.