• Banner01
 • Banner02
 • Banner03

Skoolhoof se boodskap


Hester Hill
Skoolhoof


Midstream College gaan die toekoms doelgerig tegemoet, met ’n Christelike grondslag as uitgangspunt en ʼn beginselvaste visie vir die toekoms. As waardegedrewe skool strewe ons daarna om elke leerder se volle potensiaal in geheel te ontwikkel en van die nodige vaardighede te voorsien wat in ʼn moderne wêreld benodig word.

Alhoewel akademiese prestasies en bemeestering van vaardighede belangrik is, is die ontwikkeling van elke leerder se karakter vir ons by Midstream College net so belangrik. Die aankweek en versterking van kernwaardes soos respek, lojaliteit, vriendelikheid, betroubaarheid, eerlikheid en regverdigheid dra hiertoe by.

Ons besef dat ons vertrou word met u kosbaarste besitting en daarom poog ons, in loco parentis, om die beste onderwysers te wees wat ons moontlik kan wees deur ons beste te lewer.

Ons bekwame en toegewyde personeel, met ’n passie vir die professie, voeg waarde toe en maak daagliks ’n verskil in elke leerder se lewe. Dit is slegs spanwerk waar leerders, ouers en onderwysers saamwerk wat lei tot ons uitmuntende skool.

Elkeen het talente en gawes van God ontvang, daarom is dit vir ons belangrik om aan elke leerder te leer om op God te vertrou, in hulself te glo en trots te wees op wie hul is en op ons skool.

Geskiedenis

Midstream College was die droom van die Bondev Groep, die ontwikkelaars van Midstream Estates. Die direkteure Johan van Wyk, Jan Zeederberg, Riaan Botma en Chris Smith het die skool in Januarie 2006 geopen.

Met gehalte onderwys en ontwikkelingsbehoeftes as uitgangspunt, is daar besluit dat die skool se leuse die Latynse woord Excellentia sal wees. Excellentia beteken uitmuntendheid. Die skoolwapen is ʼn kombinasie van bakens in die gebied waar Midstream geleë is: die brûe oor die stroom, die Hoëveldse riwwe en die torings by die ingang van Midstream.

Na vele beraadslaging is daar besluit dat die College ʼn parallelmediuminstelling sou wees. Midstream College Primêre Skool is amptelik op 17 Januarie 2006 met Vernon Harmse as die hoof geopen. Daar was oorspronklik 21 onderwysers en 370 leerders van graad 1 tot graad 7.

Midstream College Primêre Skool se skoollied is deur ons baie talentvolle destydse musiekonderwyser, Antoinette Holford, geskryf en gekomponeer. Die skoolsaal is amptelik op 19 Januarie 2007 geopen en die Bondev-paviljoen is amptelik in November 2007 geopen.

Midstream College bestaan tans uit Midstream Pre-Primêre Skool, Midstream College Primêre Skool, Midstream Ridge Laerskool en Midstream College Hoërskool.

Missie verklaring

Hierdie onafhanklike skool sal daarna streef om elke leerder van die nodige vaardighede te voorsien wat in ʼn vinnige, veranderende wêreld benodig word.
Ons streef daarna om holistiese, gelyke geleenthede vir die verkryging van kennis te bied en om groei in akademiese, fisiese en kulturele areas te bevorder, ten einde goedaangepaste, verantwoordelike individue in die samelewing in te stuur.

Filosofie:
Midstream College Primêre Skool word onderskei deur sy visie en leuse EXCELLENTIA – die strewe na uitmuntendheid, wat die volgende impliseer:

 • – die hoogste gehalte onderwys vir alle leerders
 • – elke leerder sal as individu beskou en hanteer word om hul optimale potensiaal te bereik
 • – ontwikkeling van die leerders se geestelike waardes – ʼn waardestelsel wat aan leerders oorgedra word om hulle die geleentheid te bied om hul verhouding met God en ander mense te versterk en te begryp
 • – om leerders fisies te ontwikkel deur gesonde span- en individuele sportdeelname, ooreenkomstig met hul fisiese vermoëns
 • – om leerders die geleentheid te bied om vanaf graad 4 tot 7 Afrikaans as Huistaal of Eerste Addisionele Taal, sowel as Engels Huistaal te neem
 • – om leerders te ontwikkel met aanvaarding van en respek vir alle kulture.

Uitkoms:
Midstream College streef daarna om die volgende te bereik:

 • – beperking van getal leerders in elke klas tot minder as 30
 • – aanstelling van goed opgeleide en geïnspireerde onderwysers
 • – verskaffing van die nodige ondersteuning aan leerders op elke vlak om hul potensiaal te bereik
 • – deeglike opvoeding van leerders in die basiese beginsels van elke vak
 • – gebruik van opvoedingsmetodes wat onafhanklikheid en kreatiewe denke bevorder.