Sedert 2006

Search
Close this search box.

Menu

Oor Ons

Oor Ons

Skoolhoof se Boodskap

Wouter Rothmann Skoolhoof

Midstream College Primêre Skool is ‘n skool van uitnemendheid. Ons karakter en identiteit onderskei ons as ‘n skool wat trots ons unieke gemeenskap dien. Ons belê met trots in die toekoms van ons belangrikste bate – ons kinders. Ons strewe na samewerking en spanbou tussen ons leerders, ouers en onderwysers skep ‘n gees van omgee in ons skool.

Christelike beginsels en ons waardegedrewe benadering tot dissipline skep ‘n veilige omgewing waar elke leerder die geleentheid gebied word om die hoogste vlak op akademiese-, sport- en kulturele gebied te bereik.

Ons uitgesoekte personeel skep ‘n leeromgewing waar elke kind sy of haar Godgegewe doel in die lewe kan bereik. Verder word elke leerder se karakter deur ons kernbeginsels van respek, lojaliteit, omgee,
eerlikheid, regverdigheid en goedhartigheid, versterk.


Ons veilige en netjiese fasiliteite bied ons leerders geleenthede vir wêreldklasonderwys. Midstream College Laerskool is beslis die skool waar jy wil wees! 

Geskiedenis

Midstream College was die droom van die Bondev Groep, die ontwikkelaars van Midstream Estates. Die direkteure Johan van Wyk, Jan Zeederberg, Riaan Botma en Chris Smith het die skool in Januarie 2006 geopen.

Met gehalte onderwys en ontwikkelingsbehoeftes as uitgangspunt, is daar besluit dat die skool se leuse die Latynse woord Excellentia sal wees. Excellentia beteken voortreflikheid. Die skoolwapen is ʼn kombinasie van bakens in die gebied waar Midstream geleë is: die brûe oor die stroom, die Hoëveldse riwwe en die torings by die ingang van Midstream.

Na vele beraadslaging is daar besluit dat die College ʼn parallelmediuminstelling sou wees. Midstream College Primêre Skool is amptelik op 17 Januarie 2006 met Vernon Harmse as die hoof geopen. Daar was oorspronklik 21 onderwysers en 370 leerders van graad 1 tot graad 7.

Midstream College Primêre Skool se skoollied is deur ons baie talentvolle destydse musiekonderwyser, Antoinette Holford, geskryf en gekomponeer. Die skoolsaal is amptelik op 19 Januarie 2007 geopen en die Bondev-paviljoen is amptelik in November 2007 geopen.

Midstream College bestaan tans uit Midstream Pre-Primêre Skool, Midstream College Primêre Skool, Midstream Ridge Laerskool en Midstream College Hoërskool.

Missieverklaring

Hierdie onafhanklike skool sal daarna streef om elke leerder van die nodige vaardighede te voorsien wat in ʼn vinnige, veranderende wêreld benodig word.
Ons streef daarna om holistiese, gelyke geleenthede vir die verkryging van kennis te bied en om groei in akademiese, fisiese en kulturele areas te bevorder, ten einde goedaangepaste, verantwoordelike individue in die samelewing in te stuur.


Filosofie:


Midstream College Primêre Skool word onderskei deur sy visie en leuse EXCELLENTIA – die strewe na voortreflikheid, 

wat die volgende impliseer:

 • die hoogste gehalte onderwys vir alle leerders;
 • elke leerder sal as individu beskou en hanteer word om hul optimale potensiaal te bereik;
 • ontwikkeling van die leerders se geestelike waardes – ʼn waardestelsel wat aan leerders oorgedra word om hulle die geleentheid te bied om hul verhouding met God en ander mense te versterk en te begryp;
 • om leerders fisies te ontwikkel deur gesonde span- en individuele sportdeelname, ooreenkomstig met hul fisiese vermoëns;
 • om leerders die geleentheid te bied om vanaf graad 4 tot 7 Afrikaans as Huistaal of Eerste Addisionele Taal, sowel as Engels Huistaal te neem;
 • om leerders te ontwikkel met aanvaarding van en respek vir alle kulture.

Uitkoms:


Midstream College streef daarna om die volgende te bereik:

 • Beperk die getal leerders in elke klas tot minder as 30.
 • Stel goedopgeleide en geïnspireerde onderwysers aan.  
 • Verskaf die nodige ondersteuning aan leerders op elke vlak sodat hulle hul potensiaal kan bereik.
 • Onderrig die leerders deeglik in die basiese beginsels van elke vak
 • Gebruik opvoedingsmetodes wat onafhanklikheid en kreatiewe denke bevorder.