Sedert 2006

Search
Close this search box.

Menu

Inskrywings

Inskrywings

Afrikaans en Engels is die twee amptelike onderrigtale van die laerskole. Aanlyn aansoekdokumentasie is egter slegs in Engels beskikbaar en u dui op die aanlyn Toelatingvorm aan vir watter onderrigtaal u kind se aansoek is. Aansoek navrae: corrieb@midstreamcollege.co.za / 012 940-9122 Maak asseblief seker dat u al die volgende dokumentasie in pdf- of jpeg-formaat gereed het  voordat u aanlyn aansoek doen (skandeer as individuele dokumente en benoem soos volg):

 • Afskrif van Geboortesertifikaat van leerder
 • Kleurfoto van leerder (paspoort grootte)
 • Afskrif van Identiteitsdokument van beide ouers
 • Geldige Bewys van Verblyf (MES Rekening)
 • Bewys van betaling van (nie-terugbetaalbaar) registrasiefooi van R400
 • Afskrif van Mediese Fonds-kaart
 • Rapport van vorige skool (Toepaslik vir leerders wat van ander skole oorgeplaas word en NIE VIR GRAAD 1 AANSOEKE NIE.)
 • Oorplasingskaart van vorige skool. (Toepaslik vir leerders wat van ander skole oorgeplaas word en NIE VIR GRAAD 1 AANSOEKE NIE.) Deur die vorige skool uitgereik op die laaste dag wat die leerder die skool bywoon. Handig asseblief in op die eerste dag van bywoning by Midstream College Primêre Skool.
 • Enige Wetlike dokumentasie m.b.t. die leerder (indien toepaslik)
 • Getekende BELEID VIR AANVAARDING (MC001E)
 • Getekende BEPALINGS EN VOORWAARDES VIR TOELATING (MC002E)
 • Getekende FINANSIËLE BELEID (MC003E)
 • Getekende BESONDERHEDE VIR REKENINGE AFDELING (MC004E)
 • Getekende FINANSIËLE GOEDKEURINGSERTIFIKAAT (Toepaslik vir leerders wat van ander skole oorgeplaas word en NIE VIR GRAAD 1 AANSOEKE NIE.) (MS005E)
 • Getekende VRYWARING / TOESTEMMING VORM (MS006E)
 • Getekende NASORG VORM (indien toepaslik) (MS007E)

FINANSIËLE DOKUMENTE (FINANSIËLE BELEID EN BESONDERHEDE VIR DIE REKENINGE AFDELING) HIER ONDER MOET DEUR DIE PERSOON VERANTWOORDELIK VIR DIE REKENING GETEKEN WORD. INDIEN NIE, SAL DIE AANSOEK NIE AANVAAR WORD NIE. Dokumente:

Belangrik: Let asseblief daarop dat u die aanlyn proses moet voltooi aangesien u nie die vorm kan stoor en op ʼn latere stadium daarna kan terugkeer nie. Moet asseblief NIE die vorm in All Caps of All Lowercase voltooi nie. Gebruik asseblief Sentence Case. Maak asseblief seker dat alle dokumente geteken is.